Misyon

Misyon

DPÜ-İLTEM;

  • Merkezi araştırma laboratuvarlarında bulunan ileri teknolojik düzeydeki analitik sistem ve cihazlarla, üniversite, kamu ve özel kuruluşların faaliyetlerini destekleyecek laboratuvar imkanını sunmayı,

  • Başta seramik, maden ve çini olmak üzere her türlü kamu ve özel sektörün analiz ihtiyaçlarını uluslararası standartlar düzeyinde karşılamayı,

  • Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası proje geliştirilmesine destek vermeyi,

  • Çalışanlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde açılan kurs, seminer, eğitim ve öğretim programlarına katılmalarına olanak vererek inovatif bir çalışma ortamı sağlamayı,

  • Genç araştırmacıların özgün değeri yüksek araştırmalarına destek olmayı,     

                                                                                                        kendine görev edinmiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2017, Cuma