Üniversite-Sanayi İşbirliğine güzel bir örnek

İnsanlık tarihinin her evresinde, günümüze değin yaşamın bir parçası olarak insanoğluyla bütünleşmiş, kilden elde edilen ürünlerin başında kap kaçak ve ardından tuğla kiremitin gelmesi bir tesadüf değildir. Beslenme ve barınma amaçlı kullanılan bu kil bazlı malzemelerin üretim prosedürleri ile, doğa filozoflarının ileri sürdükleri toprak-su-hava-ateş dörtlü unsurunu doğanın maddi ana değeri olarak nitelendiren Aristoteles’in öğretisi arasındaki örtüşme güncelliğini modern teknolojinin hakim olduğu çağımızda da korumaktadır. Olağanüstü emek, özen ve tecrübe gerektiren tuğla ve kiremitin gerçek anlamdaki doğal yapısı sayesindedir ki küresel boyutta dünün olduğu gibi yarının da yaşam dostu inşaat malzemesi olarak yerini koruyacaktır.

Ülkemizde Seramik Yapı Malzemelerine, diğer tabiriyle -Kaba Seramik Malzemelerine-  gösterilen akademik ilgi ve önem bilimsel ve üretim teknolojisi açısından oldukça düşük seviyelerdedir. Toprak hazırlamadan şekillendirme süreçlerine, hammadde karışımının kimyasal yapısı, mineralojik  ve sıcaklık fazlarının tam kantitatif analizlerinden, termo-fiziksel reaksiyon kademelerinin teknolojik yorumlarına kadar, özellikle Kurutma ve Pişirme Teknolojileri konularında sektörümüze sahip çıkmanın gerekliliğini bir vazife olarak üstlenen DPÜ-İLTEM, bu uygulamalı bilim dalında uzmanlaşmış araştırmacıların önderliğinde, disiplinlerarası bileşimli teknik ekibiyle Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği (TUKDER) ile işbirliğine girmiştir. Bu uzun vadeli çalışmanın üç aşamalı hedefi belirlenmiştir:

  1. Hedef: Üreticiyi ürünü hakkında analitik açıdan bilgilendirerek, üretim prosesinin her aşamasında karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmesini sağlamak,
  2. Hedef: Ürün kalitesini artırıcı kurutma ve pişirme fenomenlerinin yorumu,
  3. Hedef: Periyodik çalıştayların düzenlenerek, 1. Ve 2. maddelerdeki konuların teorik ve pratik eğitimi ve yabancı ülkelerden Seramik Yapı Malzeme araştırmalarındaki gelişmelerin aktarımı.

……………………………………….

Resim 1: Üreticiler ile yerel derneklerde bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi

Resim 2: İLTEM Seramik laboratuvarında araştırma sonuçlarının özel irdelenmesi

Resim 3: Üretici – DPÜ – İLTEM – TUKDER görüşmeleri

Konuklar Üniversitemize hayran kaldıklarını belirterek Türk-Arap işbirliği ile Türk ve Arap Üniversitelerinin ortak çalışmalarıyla İslam coğrafyasına ve insanlık alemine büyük katkılar sunmasını temenni ettiler.