Fiziksel Analiz Laboratuvarı
Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektroskopisi (FTIR)
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

ILTEM  KOYU YESIL FITIR


Particle Size Analyzer (PSA)

Uygulama Alanları

  • Karakteristik pikler yardımı ile molekül veya bileşik yapısında bulunan bağlar hakkında tamamlayıcı bilgiler verir
  • Yapıdaki hidrojen ve hidroksil bağlarının ispatında Hidrotermal reaksiyon ürünlerin, puzolanik malzemelerin karakterizasyonunda
  • Seramik yapı malzemelerinde pamuklaşmaya neden olan tuzların analizinde
  • Kristal suyu içeren hammaddelerin kalsinasyon kontrolünde
  • Killerin karakterizasyonunda XRD ve termal analizi tamamlayıcı nitelikte

Örnek Özellikleri:

Toz : En az 0.5 mg;
Katı : 2×1 cm veya daha küçük boyutlarda,
Sıvı : En az 500 µL (kurutma ile)

ILTEM  KOYU YESIL FITIR

Tane Boyut Dağılım Cihazı
Particle Size Analyzer (PSA)

Tane Boyut Dağılım cihazı, malzemelerde tane boyutu ölçümünde kullanılmaktadır.

Cihazın Özellikleri

Kuru ve yaş ölçüm alma üniteleri Mie Teorisi (ışığın ortam içerisinde tane boyu etrafındaki kırılması ve geçirgenliği) ile ölçüm

Örnek Özellikleri:

Toz : En az 2 g;
Sıvı : En az 5 mL