Metalografi ve Seramografi Laboratuvarı

Uygulama Alanları

► Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM) ile görüntüleme ve mikroanaliz için örnek hazırlama,

► X-lşınları Difraktometresi (XRD cihazı) için örnek hazırlama,

► Metal, seramik, elektronik bileşen, kristal, kompozit, biyomedikal, cam, mineral, vb. gibi çok çeşitli malzemelerin hassas ve kusursuz kesilmesi,

► Çeşitli örneklerin ve ince saçların Vickers test metoduna göre sertliklerinin ölçülmesi,

► Otomatik taşlama, lepleme ve parlatma işlemleri,

►Manyetik tabanlı veya geleneksel zımpara işlemleri.

Manuel Kesme
Manuel Kesme: METACUT 250

►  Elmas veya abrasif kesme bıçakları ile örnekleri tek eksende kabaca kesmek için kullanılır.

► Kesme hızı manuel ayarlanabilir.

► Hassas kesme cihazlarında örnek kesilmeden önce kaba kesme yapılabilir.

► Örneklerde yanma olmaması için özel bir solüsyon ile soğutma uygulanır.

Hassas Kesme
Cihaz Marka/Model: MICRACUT 151

►  Plastikler gibi kesme sırasında kolayca deforme olabilen örneklerin 1 kg’a kadar baskı ile çok yavaş bir şekilde hassas kesme işlemi yapılır.

►Örneklerde yanma olmaması için özel bir solüsyon ile soğutma uygulanır.

Tam Otomatik Hassas Kesme
Cihaz Marka/Model: MICRACUT 201

► x ve y eksenlerinde elmas veya abrasif kesme bıçakları ile istenilen hızda ve güçte hassas kesme yapabilmektedir.

► Küçük boyuttaki örneklerde kesme işlemi için kullanılır.

► Örneklerde yanma olmaması için özel bir solüsyon ile soğutma uygulanır.

İnce Kesit Hazırlama
Cihaz Marka/Model: GEOFORM

► Milimetre düzeyinde hassasiyetle kesme ve taşlama işlemi yapabilmek için kullanılır.

► Özel solüsyonlarla cama yapıştırılan malzeme, vakum sistemi ile cihaza tutturularak, mikrometre ile ayarlanmış hassasiyetle önce elmas diskle kesilir. Daha sonra tam olarak istenen seviyeye gelmesi için, vakum sistemi ile cihaza tutturularak taşlanır. 

► Kesme ve taşlama hızı manuel olarak kontrol edilmek­tedir.

► Örneklerde yanma olmaması için özel bir solüsyon ile soğutma uygulanır.

Otomatik Kaba Kesme
Cihaz Marka/Model: SERVOCUT 301

► x, y veya z eksenlerinde elmas veya abrasif kesme bıçakları ile istenen hızda hassas kesme yapabilmekte­dir.

► Büyük boyuttaki parçalardan örnek çıkarma (kaba kesme) işlemi ıçın kullanılır. Örneklerde yanma olmaması için özel bir solüsyon ile soğutma uygulanır.

Otomatik Zımparalama ve Parlatma
Cihaz Marka/Model: FORCIPOL-2V+FORCIMAT

Metal veya metal olmayan (plastik, kayaç vb.) örneklerin yüzeyinin kabadan inceye doğru zımparalanması yapabilmektedir. Zımparalama işleminden sonra elmas yağı ve solüsyonu ile örneklerin son parlatması yapılmaktadır.

Cihaz Marka/Model: DIGIPREP Accura Preparation System

Sistemi diğer parlatma cihazlarından ayıran özellik sarsıntıyı gidermek için arka kısmında bulunan 150 kg yüktür. Böylelikle aşırı sert veya yumuşak örneklere zarar vermeden parlatılmasını mümkün kılar.

Mikrosertlik Ölçümleri
Cihaz Marka/Model: DUROLINE-M

Çeşitli örnekler üzerinde hassas mikrosertlik ölçümleri yapılır. Vickers test metoduna uygun 1 O – 1000 g arasın­da değişen test yükleri mevcuttur. CCD kamera ile fotoğraf ve video görüntüsü almak için standart kamera çıkışı vardır.

Sıcak Kalıplama (Bakalite Alma)
Cihaz Marka/Model: ECOPRESS 100

Sıcaklığa dayanıklı malzemelerden parlatılacak örneklerin kalıplanması (bakalite alma) için kullanıl­maktadır. Elektro-hidrolik basınç ve tahrik sistemi ile 300 bar basınç ve 200 °C sıcaklığa kadar kalıplama işlemi yapılabilmektedir.

Sıcak Kalıplama (Bakalite Alma)
Cihaz Marka/Model: VAKUMET

Yüksek oranda gözenek içeren örneklerin vakum ortamında soğuk kalıplanması için kullanılmaktadır. Kalıba alma süresi 8 saate kadardır.

Işık Mikroskobu 
Cihaz Marka/Model: Leica/DM 1750M

1000 büyütmeye kadar görüntü alınabilmektedir. Kaydedilen görüntü üzerinde (çap, uzunluk, nokta yoğunluğu vb.) ölçümler ve görüntü analizleri yapıla­bilmektedir. CCD kamera ile fotoğraf ve video görüntüsü almak için standart kamera çıkışı vardır.