Çalışanlarımız

Merkezimizde bulunan cihazları kullanarak analiz ve ölçümleri gerçekleştirmek üzere değişik disiplinlerden (Malzeme Mühendisi, Kimya, Biyokimya, Biyoloji) Lisans ve Yüksek Lisans derecelerine sahip uzman araştırmacılar ve teknisyenler Merkez Laboratuvarı bünyesinde görevlendirilmişlerdir.

Müdür

Prof. Dr. Mustafa TUNCER

0274 443 18 00

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hediye AYDIN

0274 443 18 02

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Dr. Ali Adem BAHAR

0274 443 18 03

Müdürlük İletişim

Özkan YILDIZ 

0274 443 18 01

 

 

 

 

Uzman Personel

İlgili Laboratuvar

Arş. Gör. Dr. Ali Adem BAHAR

Moleküler Biyoteknoloji ve Epigenetik Laboratuvarı

Öğr. Gör. Dr. Zeynep BAYAT SARIOĞLU

Moleküler Biyoteknoloji ve Epigenetik Laboratuvarı
Kromotografi ve Kütle Spektrometresi Laboratuvarı
Görüntüleme Laboratuvarı

Öğr. Gör. Dr. Merve DAĞCI TEKİN

Kimyasal Analiz Laboratuvarı
Silikat Bazlı Seramik Malzemeleri Laboratuvarı
Spektroskopi Laboratuvarı

Yük. Müh. Mehmet AKKAŞ

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı
Silikat Bazlı Seramik Malzemeleri Laboratuvarı
Termal Analiz Laboratuvarı

 

Teknik ve İdari Personel

İlgili Laboratuvar

Tekniker Aykut CANTAŞ

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Teknisyen Zeynel ÇETİN

Metalografi ve Seramografi Laboratuvarı
Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat Laboratuvarı

Teknisyen Serdar NAMAL

Minerolojik Analiz Laboratuvarı

Tekniker Hasan ÖZBEY

Elektrik Teknikeri

Araştırmacı Hidayet YURT

Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat Laboratuvarı

Bilgisayar 
İşletmeni Ercan ÖZCAN

Döner Sermaye Sorumlusu

İdari Destek Görevlisi Halil ŞAVKLI

Numune Kabul