Organizasyon Şeması

Müdür
Prof. Dr. Mustafa TUNCER

Müdür Yardımcısı
(Teknik İşler) 
Doç. Dr. Hediye AYDIN

Müdür Yardımcısı
(Muhasebe ve Personel İşleri)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Adem BAHAR

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı
Yük. Müh. Mehmet AKKAŞ

İletişim
İdari Büro Görevlisi Özkan YILDIZ

Metalografi ve Seramografi Laboratuvarı
Teknisyen Zeynel ÇETİN

Muhasebe
Bilgisayar İşletmeni Ercan ÖZCAN

Mineralojik Analiz Laboratuvarı
Teknisyen Serdar NAMAL

Numune Kabul
Tekniker Süleyman ALGÜL

Kimyasal Analiz Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Merve DAĞCI TEKİN
Tekniker Aykut CANTAŞ

Temizlik İşleri
Sürekli İşçi Rahime ERTUĞRUL
Sürekli İşçi Mehmet KARAGÖZ

Termal Analiz Laboratuvarı
Yük. Müh. Mehmet AKKAŞ

Spektroskopi Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Merve DAĞCI TEKİN

Moleküler Biyoteknoloji ve Epigenetik Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Adem BAHAR
Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül BAHAR
Öğr. Gör. Dr. Zeynep BAYAT SARIOĞLU

Kromatografi ve Kütle Spektrometrisi Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Zeynep BAYAT SARIOĞLU

Görüntüleme Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Zeynep BAYAT SARIOĞLU

Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat Laboratuvarı
Araştırmacı Hidayet YURT
Teknisyen Zeynel ÇETİN

Toprak Analizi Laboratuvarı

Silikat Bazlı Seramik Malzemeleri Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Merve DAĞCI TEKİN
Yük. Müh. Mehmet AKKAŞ

Ziyaretçi Araştırmacı
Prof. Dr. Samir AFİFİ