Organizasyon Şeması

Müdür
Prof. Dr. Mustafa TUNCER

Müdür Yardımcısı
(Teknik İşler) 
Dr. Öğr. Üyesi Hediye AYDIN

Müdür Yardımcısı
(Muhasebe ve Personel İşleri)
Arş. Gör. Dr. Ali Adem BAHAR

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı
Yük. Müh. Mehmet AKKAŞ

İletişim
İdari Büro Görevlisi Özkan YILDIZ

Metalografi ve Seramografi Laboratuvarı
Teknisyen Zeynel ÇETİN

Muhasebe
Bilgisayar İşletmeni Ercan ÖZCAN

Mineralojik Analiz Laboratuvarı
Teknisyen Serdar NAMAL

Numune Kabul
İdari Destek Görevlisi Halil ŞAVKLI

Kimyasal Analiz Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Merve DAĞCI TEKİN
Tekniker Aykut CANTAŞ

Elektrik İşleri
Tekniker Hasan ÖZBEY

Termal Analiz Laboratuvarı
Yük. Müh. Mehmet AKKAŞ

Temizlik İşleri
Sürekli İşçi Cavit DERE
Sürekli İşçi Murat BENK

Spektroskopi Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Merve DAĞCI TEKİN

Moleküler Biyoteknoloji ve Epigenetik Laboratuvarı
Arş. Gör. Dr. Ali Adem BAHAR
Öğr. Gör. Dr. Zeynep BAYAT SARIOĞLU

Kromatografi ve Kütle Spektrometrisi Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Zeynep BAYAT SARIOĞLU

Görüntüleme Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Zeynep BAYAT SARIOĞLU

Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat Laboratuvarı
Araştırmacı Hidayet YURT
Teknisyen Zeynel ÇETİN

Toprak Analizi Laboratuvarı

Silikat Bazlı Seramik Malzemeleri Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Merve DAĞCI TEKİN
Yük. Müh. Mehmet AKKAŞ