Analiz Ücretleri

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER TASARIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ (İLTEM)
2022 YILI ANALİZ / TEST LİSTESİ VE ÜCRETLENDİRME

“Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 18.06.2020 ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin fiyatların tespiti başlıklı 7. Maddesinin 2. Fıkrasında “….. Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarifi uygulanamaz” denilmektedir. Buna göre 2022 yılı analiz / test ücretlendirmesi aşağıda verilmiştir.

  • Analiz / test maliyetlerinin değişmesi halinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi Müdürlüğü herhangi bir yayın yapmaksızın fiyatları değiştirebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.
  • Test ve analiz sonuçları ürün/numune için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
  • Analiz süreleri laboratuvar koşulları, iş yoğunluğu ve cihazların durumuna göre değişebilir.
  • Listede belirtilen ücretler merkezimizde rutin yapılan analizler için geçerlidir. Bunun haricinde yapılacak olan analizler için istenilen özelliklere göre ücretlendirme yapılır. Özel numuneler için laboratuvarımızla iletişime geçiniz.
  • Posta / kargo giderleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.
  • Analiz / test sonuçlarının raporlaması hakkındaki fiyatlandırma için Müdürlüğümüz ile iletişime geçiniz.

NOT: Listede bulunmayan test talepleriniz için iltem@dpu.edu.tr e-posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz

ELEKTRON MİKROSKOBU LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
FE-SEM Görüntüleme (EDX, ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix) 300 / saat
EBSD Nokta Analizi ve Haritalama 600 / saat
SEM-Katodolüminesans (SEM-CL) 600 / saat
SEM Altın, Platin/Palladyum, Karbon Kaplama 125 / adet
SEM/STEM/TEM Örnek Hazırlama 1000 / adet
METALOGRAFİ ve SERAMOGRAFİ LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
Kesme 50 / Adet
Parlatma 75 / Adet
Sıcak/ Soğuk Bakalite Alma 70 / Adet
Metal Mikroskobu 50 / Adet
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers Yöntemi) 80 / Adet
MİNERALOJİK ANALİZ LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
Standart X-Işını Kırınım Deseni (XRD) 180 / adet
Standart XRD Çekimi + Kalitatif Analiz  (XRD) 230 / adet
Rietweld Metodu ile Kantitatif Analiz 1250 / adet
Kil Analizi  (XRD)1 1000 / adet
Yüksek Sıcaklık X-Işını Kırınım Deseni (HT-XRD) (Tek Çekim) 2 2500 / adet
Böbrek Taşı Analizi (XRD) 120 / adet

1 Numunenin standart iki mikron altı glikollü ve 6000 C XRD çekimlerini içermektedir.
2 Her bir çekim için normal çekim ücreti alınmaktadır.

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
X-Işınları Floresans Spektroskopisi
Yarı Kantitatif Element Analizi (XRF) 200 / adet
Kızdırma Kaybı (XRF) 80 / adet
Eritiş İle Örnek Hazırlama (XRF) 120 / adet
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi1
Alevli AAS ile ppm (mg/L) seviyesinde analiz 120 / adet
Hidrür AAS ile ppb (mg/L) seviyesinde analiz 140 / adet
Grafit AAS ile ppb (mg/L) seviyesinde analiz 140 / adet
AAS Örnek Hazırlama 120 / adet
Saf Su 5 / lt
Ultra Saf Su 7 / lt

1Standart Çözeltisi Bulunan Elementler: Cu, W, Rb, Yb, Pt, Pb, Al, Sm, Hg, Ag,  Fe, Cd, Ca, Zn, Cr, Ni, Tb, As, S, P, Mn, Sb, Bi, Ba,  Hg, In, Mg, Se, Cs, K, Li, Co, Na, Sr, Au ve Ag

TERMAL ANALİZ LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
TMA (Termo-Mekanik Analiz) Spektrumu 270 / adet
TG/DTA/DSC Spektrumu (Max. 1500 °C) 230 / adet
Isı Kapasitesi (CP) Analizi 600 / adet
SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
ATR – FTIR Spektrumu 75 / Adet
MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ VE EPİGENETİK LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
Soğutmalı Santrifüj 35 / 0-1 saat
Ultrasonik Homojenizatör 2,4 50 / 1-12 numune
CO2 İnkübatör 15 / gün
Class II Biyogüvenlik Kabini 50 / gün
Otomatik İzolasyon Cihazı 1,2 75 / kullanım
Otomatik İzolasyon Cihazı (RUN) 2 200 / kullanım
PCR (Termal Cycler) 1,4 50 / kullanım
PCR (Termal Cycler) (RUN) 1,2,4 250 / 1-96 numune
Yatay Elektroforez 1,2 50 / Jel
Yatay Elektroforez (RUN) 2 100 / Jel
Nanodrop veya Spektrometre ile nükleik asit ölçümü 10 / tek ölçüm
ELISA okuma (96 gözlü plakada ölçüme hazır örnekler için) 50 / plaka
ELISA (RUN) 5 (Örneklerin ilgili kite göre hazırlanması işlemi dahil) 500 / 1-96 numune
ELISA için doku vb örneklerin işlenerek ilgili kit ile işlem için hazır hale getirilmesi 2 150 / saat
ELISA tekrar okuma (ELISA kitinde belirtilen aralığının üzerinde sonuç alınması durumunda) 400 / 1-96 numune
UV/vis Spektrometre 50 / saat
Jel Görüntüleme 50 / Jel
Real Time PCR 1,2 250 / plaka
Real Time PCR (RUN) 2 500 / 1-96 numune
Pyrosekans (metilasyon analizi) 1,2 300 / 1-8 numune
Pyrosekans (metilasyon analizi) (RUN) 2 500 / 1-8 numune
DNA/RNA İzolasyon 2 500 / 1-10 numune
Soğuk Oda Kullanımı / her 5 lt hacim için 50 / ay
Antimikrobiyal madde (Antibakteriyal,  Antiviral ve Antifungal) analizi, Avrupa Antimikrobiyal Hassasiyet Testi Komitesi – EUCAST yönergesine uygun 6 250 / konsantrasyon
PCR için özel primer dizaynı 7 500 /primer çifti
PCR primer çifti (en az Q-PCR, kalitesinde), 20 baz çifti uzunluğunda, 50 nmole toz 8 500 / primer çifti
Ökaryotik hücre sitotoksisite analizi 9 750 / konsantrasyon
Biyofilm tutunma ve Antibiyofilm testi 10 350 / konsantrasyon
16S rRNA dizin analizi (PCR dahil)11 1500 / izolat

1 Sadece cihaz kullanımıdır.
2 Cihaz kullanımında gerekli olan sarf malzemeleri araştırmacıya aittir. Analiz metodu belirtilmelidir.
3 Dokunun özelliğine bağlı olarak homojenizasyonun başarısının değişebileceği analizi talep edene önceden belirtilecektir.
4 Örnek sayısı fiyatı değiştirmez.
5 Örnekler ilgili ELISA kit kitapçığında belirtilen şartlara uygun şekilde hazırlanmış halde teslim alınmalı.
6 Antimikrobiyal özellikleri test edilecek maddeler için araştırmacı ile çözünürlük, konsantrasyon ve kullanılması istenen bakteri izolatı hakkında ön görüşme yapılması gerekir. Fiyat her bir konsantrasyon üç ayrı biyolojik tekrar içermektedir. Tüm sarf malzemeler İLTEM tarafından karşılanır.
7 PCR ile araştırılmak istenen gene ait NCBI Gen Bankasına önceden yüklü örneklerin olması istenir. Bu durum İLTEM ile görüşülerek bir ön araştırma ile ücretsiz olarak netleştirilebilir.
8 Primerler istenilen özelliklerine göre yurtiçi veya yurtdışı firmalara sentez ettirilmektedir.
9 Bu analiz İLTEM bünyesinde mevcut hücre kültürlerini kapsamaktadır. Elimizde bulunmayan hücre suşları için lütfen önceden iletişime geçiniz. Konsantrasyon başına üç ayrı biyolojik tekrar gerçekleştirilir.
10 Test edilmesi istenen yüzeylerin araştırmacı tarafından deneylere hazır hale getirilmesi gereklidir. Bu konuda İLTEM ile önceden iletişime geçilmesi tavsiye edilir.
11 İzolatlar saf olarak teslim edilmelidir. Dizin analizi sonrası raporlama için iletişime geçiniz.

KROMOTOGRAFİ ve KÜTLE SPEKTROMETRESİ LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi/Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometresi
LC/MS (Kalitatif) 75 / adet
LC/MS (Kantitatif) 1 100 / adet
LC/MS/MS 150 / adet
LC/MS QTOF (HRMS) Tam Kütle Tayini 150 / adet
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC)
HPLC (Kalitatif) 75 / adet
HPLC (Kantitatif) 1 100 / adet
Şeker Analizi (Tek Şeker) 100 / adet
Şeker Analizi (Grup Şeker) 125 / adet
Pestisit Analizi (Tek Pestisit) 125 / adet
Pestisit Analizi (Grup Pestisit) 150 / adet
Gaz Kromatografisi – Kütle Spektrometresi (GC-MS)
GC/MS (Kalitatif) 75 / adet
GC/MS (Kantitatif) 1 100 / adet

1 Cihaz kullanımında gerekli olan sarf malzemeleri (Mobil faz, kolon, referans çözeltiler) araştırmacıya aittir. Analiz metodu belirtilmelidir.
* Numuneler cihaza verilecek şekilde hazırlanarak gönderilmelidir. Numune hazırlama laboratuvarımızda yoktur.
* Özel analizler için fiyatlar merkezimiz tarafından belirlenecektir.

GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
Ters / Düz Işık Mikroskobu 25 / saat
Floresan Ataçmanlı Mikroskop 100 / saat
Stereo Mikroskop 50 / saat
TERSİNE MÜHENDİSLİK ve EKLEMELİ İMALAT LABORATUVARI
İşlem Fiyat (₺)/Birim
3-Boyutlu Lazer Sinterleme Plastik Yazıcı Merkezimizle iletişime geçilerek ürünün hacim ve yüksekliğine göre fiyatlandırma yapılır.
3-Boyutlu Lazer Sinterleme Metal Yazıcı (CoCr / Dental uygulamalar için)
3-Boyutlu Seramik Yazıcı
3-Boyutlu Yazıcı (FDM)
3-Boyutlu Modelleme 120 / saat
3-Boyutlu Optik Tarayıcı 140 / saat
TOPRAK ANALİZİ LABORATUVARI
Analiz / Test / İşlem Fiyat (₺)/Birim
% Saturasyon, pH, EC (µS/cm) 20 / adet
% Kum, Kil, Mil (Bünye) 20 / adet
Kireç (%) 20 / adet
Organik Madde (%) ve Toplam Azot İçeriği (%)1 20 / adet
Alınabilir P (ppm) 20 / adet
Alınabilir K (ppm) 20 / adet
Tam Toprak Analizi (pH, EC, kireç, organik madde, saturasyon, bünye, N, P, K) 120 / adet

1 İşaretli olan analiz hariç diğer analizler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

SİLİKAT BAZLI SERAMİK MALZEMELERİ LABORATUVARI
Analiz / Test Fiyat (₺)/Birim
Hammadde Analizi (XRD, XRF, DTA, TMA, TBD, SEM, Seramiksel Özellikler) 2000 / adet
Plastisite Ölçümü (Pfefferkorn Yöntemi) 150 / adet
Tane Boyut Dağılımı (Lazer tekniği ile su ortamında) 1 150 / adet
Tane Boyut Dağılımı (Yaş / Kuru elek analizi) 125 / adet
Fırın Kullanımı (Kutu Tipi, 1500 oC’ye kadar) 450 / kullanım
İnert Gaz Atmosferinde Fırın Kullanımı (Tüp tipi, 1500 oC’ye kadar) 600 / kullanım
Su Emme Ölçümü 75 / adet
Yoğunluk Ölçümü (Arşimet) 100 / adet
pH Ölçümü 30 / adet
Kuru-Pişme Küçülme Ölçümü 120 / adet
Rutubet (Nem) Tayini 50 / adet
Etüv Kullanımı 120 / gün
Sıvı Piknometre ile Tozlarda Kütle Yoğunluğu Tayini 75 / adet
Kuru Öğütme 40 / numune
Kuru Presleme 30 / adet

1 Özel sıvıların (su hariç) kullanımı durumunda Merkezimizle iletişime geçiniz.