Analiz ücretini öğrenmek istediğiniz laboratuvarı tıklayınız...

İLERİ TEKNOLOJİLER TASARIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ 2019 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ
ANALİZ KODUYAPILAN ANALİZ
KDPÜ


(₺/Adet)
DİĞER ÜNİVERSİTELER VE KAMU KURUMLARI
(₺/Adet)

STANDART FİYAT

(₺/Adet)
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
SEM-01FE-SEM, Her 60 dk. (EDX,ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix)₺100,00₺120,00₺150,00
SEM-06EBSD Nokta Analizi ve Haritalama₺150,00₺175,00₺200,00
SEM-08SEM Altın, Platin/Palladyum, Karbon Kaplama₺50,00₺75,00₺75,00
Örnek Hazırlama
ÖH-01Altın, Platin/Palladyum, Karbon Kaplama₺50,00₺75,00₺75,00
İyon İnceltme ve Parlatma
İİP-01SEM Örnek Hazırlama₺100,00₺100,00₺100,00
İİP-02STEM/TEM Örnek Hazırlama₺500,00₺600,00₺750,00
Metalografi ve Seramografi
MS-01Metal Kesme₺5,00₺5,00₺5,00
MS-02Kaba Kesme₺10,00₺10,00₺10,00
MS-03Sert Kesme₺20,00₺20,00₺20,00
MS-04Parlatma₺15,00₺15,00₺15,00
MS-05Hassas Parlatma₺20,00₺20,00₺20,00
MS-06Sıcak/Soğuk Bakalite Alma, 12 mm.’ye Kadar₺20,00₺20,00₺20,00
MS-07Sıcak İletken Bakalite Alma₺30,00₺30,00₺30,00
MS-08Öğütme₺10,00₺10,00₺10,00
MS-09Presleme₺5,00₺5,00₺5,00
MS-10Metal Mikroskobu, Her 60 dk.₺20,00₺20,00₺20,00
MS-11Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers)₺15,00₺15,00₺15,00
X-Işınları Kırınımı (XRD)
XRD-01Standart X-Işını Kırınım Deseni (XRD)₺50,00₺60,00₺75,00
XRD-02Standart XRD Çekimi + Kalitatif Analiz  (XRD)₺75,00₺85,00₺100,00
XRD-03Kantitatif Analiz  (XRD)*   
XRD-04Kil Analizi  (XRD)*   
XRD-05Tam Kil Analizi  (XRD)*   
XRD-06Yüksek Sıcaklık Patern Çekimi (Tek Çekim) (XRD)₺75,00₺85,00₺100,00
XRD-07Standart XRD Çekimi+Yüksek Sıcaklık Kalitatif Analiz
(Tek Çekim) (XRD)
₺100,00₺110,00₺125,00
XRD-10Kalitatif Böbrek Taşı Analizi (XRD)₺50,00₺50,00₺50,00
XRD-12Örnek Hazırlama (XRD)₺10,00₺10,00₺10,00
X-Işınları Floresans Spektroskopisi (XRF)
XRF-01Yarı Kantitatif Element Analizi (XRF) ₺50,00₺60,00₺75,00
XRF-04Kızdırma Kaybı (XRF)₺25,00₺25,00₺25,00
XRF-05Eritiş (XRF)₺40,00₺40,00₺40,00
XRF-06XRF Örnek Hazırlama₺10,00₺10,00₺10,00
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)
AAS-01Alevli AAS ile ppm (mg/L) Seviyesinde Analiz₺10,00₺15,00₺20,00
AAS-02Hidrür AAS ile ppb (mg/L) Seviyesinde Analiz₺60,00₺70,00₺80,00
AAS-03Grafit AAS ile ppb (mg/L) Seviyesinde Analiz₺60,00₺70,00₺80,00
AAS-04AAS Örnek Hazırlama₺50,00₺50,00₺50,00
AAS-05Kalibrasyon İçin Standart Hazırlama₺10,00₺10,00₺10,00
Yaş Kimyasal Analiz
YKA-02Saf Su (Litre)₺2,50₺2,50₺2,50
YKA-03Ultra Saf Su (Litre)₺5,00₺5,00₺5,00
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi / Yüksek Çözünürlüklü (Uçuş Zamanlı) Kütle Spektrometresi (LC-MS/Q-TOF)
KSL-01LC-MS (Kalitatif/Kantitatif)₺30,00₺40,00₺50,00
KSL-02LC-MS (Kalitatif/Kantitatif) İlave Bileşen Başına₺25,00₺25,00₺25,00
KSL-03LC-MS Q-TOF (HRMS)(Tam Kütle Tayini)₺75,00₺100,00₺120,00
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC)
KSL-04HPLC (Kalitatif/Kantitatif)₺30,00₺40,00₺50,00
KSL-05HPLC (Kalitatif/Kantitatif) İlave Bileşen Başına₺20,00₺25,00₺25,00
Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi (GC-MS)
KSL-10GC-MS (Kalitatif/Kantitatif)₺30,00₺40,00₺50,00
KSL-11GC-MS (Kalitatif/Kantitatif) İlave Bileşen Başına₺25,00₺25,00₺25,00
TMA (Termo-Mekanik Analiz)
TMA-01TMA(Termo-Mekanik Analiz) Spektrumu₺75,00₺100,00₺125,00
TMA-02TMA Örnek Hazırlama₺10,00₺10,00₺10,00
DTA ( Diferansiyel Termal Analiz ) / DSC ( Diferansiyel Taramalı Kalorimetre )
STA-01TG/DTA/DSC Spektrumu 800°C Kadar₺50,00₺75,00₺100,00
STA-02TG/DTA/DSC Spektrumu 1000°C Kadar₺60,00₺85,00₺110,00
STA-03TG/DTA/DSC Spektrumu 1250°C Kadar₺75,00₺100,00₺125,00
STA-04TG/DTA/DSC Örnek Hazırlama₺10,00₺10,00₺10,00
STA-05CP Analizi₺250,00₺300,00₺300,00
Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FT-IR)
FTIR-01FT-IR Spektrumu₺15,00₺20,00₺25,00
FTIR-02FT-IR Örnek Hazırlama₺10,00₺10,00₺10,00
Tane Boyut Dağılımı
TBD-01Tane Boyut Dağılımı (Elekli Sistem)₺75,00₺100,00₺150,00
TBD-02Tane Boyut Dağılımı (Lazer Sistem)₺50,00₺60,00₺75,00
TBD-03 Seramik Hammadelerin Fiziksel Test Tayini₺500,00₺500,00₺500,00
TBD-04Fırın Kullanımı 1200°C’ye Kadar Her 60 Dk. İçin₺25,00₺25,00₺25,00
TBD-05Tane Boyut Dağılımı (Elekli+Laser Sistem)₺100,00₺150,00₺200,00
Araştırma Mikroskopları
GL-01Ters/ Düz Işık Mikroskobu, Her 60 dk.₺20,00₺20,00₺20,00
GL-02Floresan Ataçmanlı Mikroskop, Her 60 dk.₺25,00₺25,00₺25,00
GL-03Stereo Mikroskop, Her 60 dk.₺20,00₺20,00₺20,00
BAL-01Soğutmalı Santrifüj₺40,00₺40,00₺40,00
BAL-02Ultrasonik Homojenizatör₺20,00₺20,00₺20,00
BAL-03CO2 İnkübatör₺20,00₺20,00₺20,00
BAL-04Class II Biyogüvenlik Kabini₺10,00₺10,00₺10,00
BAL-05Dry Bath₺10,00₺10,00₺10,00
BAL-06Shaker₺20,00₺20,00₺20,00
BAL-07Otomatik İzolasyon Robotu₺75,00₺75,00₺75,00
BAL-08Etüv₺10,00₺10,00₺10,00
BAL-09Termal Cycler-PCR₺15,00₺15,00₺15,00
BAL-10Termal Cycler-PCR (RUN)₺200,00₺200,00₺200,00
BAL-11Yatay Elektroforez 7×10 cm. Jel₺20,00₺20,00₺20,00
BAL-12Yatay Elektroforez 15×10 cm. Jel₺30,00₺30,00₺30,00
BAL-13Yatay Elektroforez Cihaz Kullanım₺20,00₺20,00₺20,00
BAL-14Nanodrop (Miktar Tayini)₺5,00₺5,00₺5,00
BAL-15ELISA Okuyucu₺60,00₺60,00₺60,00
BAL-16ELISA Okuyucu Cihaz Kullanım₺20,00₺20,00₺20,00
BAL-17UV/Vis Spektrofotometre₺20,00₺20,00₺20,00
BAL-18Jel Görüntüleme₺40,00₺40,00₺40,00
BAL-19Real Time PCR₺80,00₺80,00₺80,00
BAL-20Real Time PCR (RUN)₺300,00₺300,00₺300,00
BAL-21Pyrosekans₺75,00₺75,00₺75,00
BAL-22DNA/RNA İzolasyon₺40,00₺40,00₺40,00
TMP-013 Boyutlu Optik Tarayıcı (Her 60 dk.)₺120,00₺120,00₺120,00
TMP-023 Boyutlu Lazer Sinterleme Plastik Yazıcı **   
TMP-033 Boyutlu Yazıcı (Her 60 dk.)₺10,00₺10,00₺10,00
TMP-043 Boyutlu Seramik Yazıcı **   
TMP-053 Boyutlu Modelleme (Her 60 dk.)₺120,00₺120,00₺120,00
ÜB-013 Boyutlu Teknolojiler Eğitimi    
Kil-01Kil Analizi (XRD,XRF,DTA,TMA,TBD, SEM Seramiksel Özellikler, Raporlama)₺2.500,00₺2.500,00₺5.000,00
Kum
Kum-01Kum Analizi (XRD,XRF,TBD, SEM, Raporlama )₺1.250,00₺1.250,00₺2.500,00
PlsPlastisite Ölçümü₺80,00₺100,00₺110,00
 
TK-01Tuğla / Kiremit Analizi  ₺2.500,00
TK-02Şekillendirilmiş Vakum Ağzı, Kuru ve Pişmiş Ürün Analizi (TUKDER) ₺2.500,00₺2.500,00₺2.500,00
TK-03Tuğla Analizi  ₺2.500,00
TK-04Kiremit Analizi  ₺2.500,00
* Merkezimizle iletişime geçilerek yapılacak analize göre fiyatlandırılır.
** Merkezimizle iletişime geçilerek ürünün hacim ve yüksekliğine göre fiyatlandırılır.