Yönetim Kurulu

Ünvanı, Ad – Soyadı Fakülte / MYO Bölüm / Program
Prof. Dr. Mustafa TUNCER Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Müh.
Prof. Dr. Hilmi YURDAKUL Mühendislik Fakültesi Makine Müh.
Dr. Öğr. Üyesi Feridun KARAKOÇ Mühendislik Fakültesi Makine Müh.
Dr. Öğr. Üyesi Saadet ÇELİKÖZLÜ Altıntaş MYO Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem TUNCA Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SAYGILI CANLIDİNÇ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya
Dr. Öğr. Üyesi Ali Aycan GÜRBÜZ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon