Yönetim Kurulu

Ünvanı, Ad – Soyadı

Fakülte / MYO

Bölüm / Program

Doç. Dr. Mustafa TUNCER

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Müh.

Doç. Dr. Mehmet Uğur TOPRAK

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Müh.

Dr. Öğr. Üyesi Feridun KARAKOÇ

Mühendislik Fakültesi

Makine Müh.

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ÇELİKÖZLÜ

Altıntaş MYO

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem TUNCA

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SAYGILI CANLIDİNÇ

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Öğr. Grv. Ali Aycan GÜRBÜZ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim ve Tasarım