ILTEM  KOYU YESIL FITIR

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) Spektrometresi

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FT-IR), moleküllerin yapısındaki bağların tanımlanmasıyla temel bilimler, sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemin temeli, molekül içi bağlar üzerine düşürülen kızılötesi ışınların, bağların titreşim ve dönme hareketleri ile soğurulmasına dayanır. Ancak bu olay sadece dipol momente sahip polar moleküllerde gözlenir.

FT-IR Spektrometresi ile katı haldeki numuneler potasyum bromür (KBr) ile pellet haline getirilerek veya ATR ünitesi ile doğrudan analiz edilebilerek IR spektrumları elde edilebilir. IR spektrometresi hem akademik hem de endüstriyel çalışmaların vazgeçilmezi olan bir cihaz olarak hemen hemen her alanda uygulanabilmektedir.

Molekül içi bağların tayini, molekül formülünün tayini, molekül içi fonksiyonel grupların incelenmesi gerçekleştirilebilmektedir.

Örnek Özellikleri:
Toz : En az 0,5 mg
Katı : 2×1 cm veya daha küçük boyutlarda
Sıvı : En az 500 µL (kurutma ile)

Cihazın Özellikleri
Cihaz Marka/Model: Bruker / Alpha