Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Bütün analitik ayırma teknikleri arasında en yaygın kullanılanıdır. Karışımdaki bileşenleri ayırmak için hareketli faz olarak sıvı kullanılır. Çözücünün kolon boyunca ilerlemesini sağlamak için yüksek basınç kullanılır. Analizler oldukça kısa sürelerde sonuçlanır. HPLC’nin tüm bu avantajları sağlamasının temel 2 nedeni vardır. Sabit fazın parçacık boyutunun küçük ve yüzey alanının geniş olması ve çözücü akışı yüksek basınç altında gerçekleşmesi

Uygulamaları

 • Gıda ve içecek endüstrisi
 • Çevre mühendisliği konuları
 • Tıp
 • Petrokimya
 • Ziraat
 • Tüketim maddeleri
 • Endüstriyel kimya
 • Farmakoloji
 • Kimyasal ayırım, saflaştırma, tespit etme ve miktar belirleme
 • Amino asitler, proteinler, nükleik asitler, hidrokarbonlar, karbonhidratlar, ilaçlar, pestisitler, pigmentler, antibiyotikler, steroidler ve diğer organik bileşenlerin ayrılmasında

Cihaz Özellikleri

 • Dedektörler: Diode Array Dedektör, Programlanabilir, Floresan Dedektör, Refraktif İndeks Dedektör
 • Fraksiyon kollektör
 • Pompa sistemi: çift pistonlu ve seri bağlantılı
 • 0-10 ml/dk arası akış hızı
 • 0-400 bar basınç arası
 • Otomatik örnekleyici : Enjeksiyon hacmi 1- 5000 µl (maksimum 84 örnek/analiz)
 • Manuel enjeksiyon: 10-20-50 µl hacimlerinde enjeksiyon

FLORESAN DEDEKTÖR İLE YAPILAN ANALİZLER

 • Floresans esaslı uygulamalara hassaslık ve seçicilik sağlar. Polinükleer aromatik hidrokarbonların (PAHs), doz aşımında, ve vitaminlerin floresans ve fosforesans gibi kemiluminesans özellikteki herhangi bileşik, analizi için UPLC teknolojisinin yararlarının kapsamını genişletir.
 • Çoğu ilaç, doğal ürünler, klinik örnekler ve petrol ürünlerinin floresan absorbansları vardır.
 • Fenolik Madde Analizi (catechol)
 • Organik Asit Analizi (Ascorbic Acid, Fumaric Acid, Lactic Acid, Acetic Acid, Malic Acid, Süccinic Acid, Tartaric Acid, Oxalic Acid, Formic Acid)
 • Hormon Analizi (Absisik ve İndol-3-Asetik Asit)
 • Biyojen Amin Analizi (beta phenyl ethyl amine, triptamine, putrecine, cadaverine, histamine, tyramine)
 • Patulin ve HMF analizi
 • Tocopherol analizi (α-β-δ-γ)
 • α-Caroten, β-Caroten, Astaxhanthin Analizi
 • Aflatoksin Analizi (B1, B2, G1 ve G2)
 • Şeker Analizi (glukoz, fruktoz, sukroz)
 • Lycopene Analizi
 • Amygdalin Analizi

UV DEDEKTÖR İLE YAPILAN ANALİZLER

 • Bu dedektör, rutin UV bazlı uygulamalar için düşük-seviyede, yüksek hassasiyette safsızlığın belirlemesi ve miktar analizinin yapılmasını sağlar.
 • Meyve ve yüzey sularındaki organik fosforlu pestisitlerin (paraoxon, methyl parathion, parathion, guithion ve fenitrothion) analizi
 • Kan, serum, plazma ve idrar örneklerinde ilaç düzeyi analizleri

REFRAKTİF İNDEKS DEDEKTÖRÜ İLE YAPILAN ANALİZLER

 • UV absorbsiyonu az veya olmayan bileşiklerin analizleri için hassaslık, kararlılık ve tekrarlanabilirlik sağlar.
 • RI dedektörü alkol, şeker, sakkarit, yağ asidi ve polimer asitlerini içeren preparatif ve analitik uygulamalar için çözümler sağlar.

Örnek Özellikleri

Sıvı : En az 10 µL Güvenilir ve doğru bir analiz için analiz edilicek örneklerin temizliği ve yabancı maddelerden/ kolonu tıkayabilecek partiküllerden tamamiyle arındırılmış olmalı Örnekler uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmiş olmalı (genellikle 0,45 µm gözenekli özel filtreler).

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi / Yüksek Çözünürlüklü
(Uçuş Zamanlı) Kütle Spektrometresi (LC-MS/Q-TOF)
High Performance Liquid Chromatography / High Resolution
(Time-of-Flight) Mass Spectroscopy (LC-MS/QTOF)

Uygulamaları

 • Düşük derişimlerde kütle spektrumu
 • İnorganik-organik bileşiğin yüksek çözünürlükte kütle tayini
 • Molekülleri üstün veri kalitesinde profilleme, tanımlama, karakterizasyon ve kantitatif tayinleri
 • Karbonhidratlar, pestisitler, ilaçlar, nükleik asitler gibi kompleks yapı analizlerinde
 • Aflatoksin tayinleri
 • Farmakolojik analizler
 • İlaç analizleri
 • Proteomiks, metabolomiks, safsızlık testleri
 • Ürün bozunumunun incelenmesi
 • Adli tıp
 • Gıda güvenliği
 • Çevre analizleri

Örnek Özellikleri

Sıvı : En az 50 µL Güvenilir ve doğru bir analiz için analiz edilicek örneklerin temizliği ve yabancı maddelerden/ kolonu tıkayabilecek partiküllerden tamamiyle arındırılmış olmalı Örnekler uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmiş olmalı (genellikle 0,45 µm gözenekli özel filtreler).

Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi (GC-MS)
Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

Analizler oldukça kısa sürelerde sonuçlanır. HPLC’nin tüm bu avantajları sağlamasının temel 2 nedeni vardır. Sabit fazın parçacık boyutunun küçük ve yüzey alanının geniş olması ve çözücü akışı yüksek basınç altında gerçekleşmesi

Uygulamaları

 • Gaz faza geçen bileşiklerin ve uçucu maddelerin analizi
 • Gıda ürünlerindeki uçucu pestisitler, uçucu organik bileşikler, bilinmeyen yapı analizi
 • Petrol ve türevlerinin analizi
 • İlaç analizi
 • Yüksek seviyede ayrım ve kütle tayini

Örnek Özellikleri

Sıvı : En az 50 µL; Güvenilir ve doğru bir GC sonucu için analiz edilicek örneklerin temizliği ve yabancı maddelerden/ kolonu tıkayabilecek partiküllerden tamamiyle arındırılmış olmalı Örnekler uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmiş olmalı (genellikle 0,45 µm gözenekli özel filtreler).

Cihaz Özellikleri

 • Dedektör : 5977E MSD
 • Kolonlar : DB 1MS 30m, 0.250 mm, 0.25 µm
 • Kolon Sıcaklığı: Ortam sıcaklığına ilave +8 ile +425 °C arasındadır
 • Isıtma Hızı : 1-70 C/dk olmalıdır.
 • Basınç Aralığı : 0-60 psi
 • Toplam Akış : 0-500 ml/dk He
 • Enjeksiyon Hacmi: 10nL-50uL (maksimum 50 örnek/analiz)
 • Kütle Aralığı : 1.6-1050 amu
 • İyon Source Sıcaklığı : 150-350 °C
 • Quadrapol Sıcaklığı : 106-200 °C
 • Interface Sıcaklığı : 100-350 °C
 • İyonizasyon Akımı : 0-315 Ua
 • Tarama Hızı : 12500 amu/s