Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

Bütün analitik ayırma teknikleri arasında en yaygın kullanılanıdır. Karışımdaki bileşenleri ayırmak için hareketli faz olarak sıvı kullanılır. Çözücünün kolon boyunca ilerlemesini sağlamak için ise yüksek basınç kullanılır.

Analizler oldukca kısa sürelerde sonuçlanmaktadır. HPLC’nin tüm bu avantajları sağlamasının temel iki nedeni, sabit fazın parçacık boyutunun küçük ve yüzey alanının geniş olması ve çözücü akışının yüksek basınç altında gerçekleşmesidir.

Uygulamaları

 • Gıda ve içecek endüstrisi
 • Çevre mühendisliği konuları
 • Tıp
 • Petrokimya
 • Ziraat
 • Tüketim maddeleri
 • Endüstriyel kimya
 • Farmakoloji
 • Kimyasal ayırım, saflaştırma, tespit etme ve miktar belirleme
 • Amino asitler, proteinler, nükleik asitler, hidrokarbonlar, karbonhidratlar, ilaçlar, pestisitler, pigmentler, antibiyotikler, steroidler ve diğer organik bileşenlerin ayrılmasında

Cihaz Marka/Model: Agilent 1260 Infinity

Cihaz Özellikleri

Dedektörler: Diode Array Dedektör,
Floresan Dedektör, Refraktif Indeks Dedektör
Fraksiyon kollektör
Pompa Sistemi: Çift pistonlu ve seri bağlantılı
Akış hızı: 0-8 mL/dk. arası
Çalışma basıncı: 0-400 bar basınç arası
Otomatik Örnekleyici: Enjeksiyon hacmi 1- 5000 μL (maksimum 84 örnek/analiz)

Floresan Dedektör İle Yapılan Analizler

Floresans esaslı uygulamalara hassaslık ve seçicilik sağlar. Polinükleer aromatik hidrokarbonların (PAHs), doz aşımında, vitaminlerin floresans ve fosforesans gibi kemiluminesans özellikteki herhangi bileşik, analizi için UPLC teknolojisinin yararlarının kapsamını genişletir. Çoğu ilaç, doğal ürünler, klinik örnekler ve petrol ürünlerinin floresan absorbansları vardır.

 • Fenolik Madde Analizi (katekol),
 • Organik Asit Analizi (Askorbik Asit, Fumarik Asit, Laktik Asit, Asetik Asit, Malik Asit, Süksinik Asit, Tartarik Asit, Okzalik Asit, Formik Asit),
 • Hormon Analizi (Absisik ve İndol-3-Asetik Asit),
 • Biyojen Amin Analizi (beta fenil etil amin, triptamin, putresin, kadaverin, histamin, tiramin),
 • Patulin ve HMF Analizi
 • Tokoferol Analizi (α-β-δ-γ),
 • α-karoten, β-karoten, Astaksantin Analizi,
 • Aflatoksin Analizi (B1, B2, G1 ve G2),
 • Şeker Analizi (glukoz, fruktoz, sukroz),
 • Likopen Analizi,
 • Amigdalin Analizi.

Örnek Özellikleri

Sıvı: En az 10 μL
Güvenilir ve doğru bir analiz için analiz edilecek örneklerin temizliği ve yabancı maddelerden/ kolonu tıkayabilecek partiküllerden tamamiyle arındırılmış olmalı, örnekler uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmiş olmalı (genellikle 0,45 μm gözenekli özel filtreler).

UV Dedektör İle Yapılan Analizler

Bu dedektör, rutin UV bazlı uygulamalar için düşük seviyede, yüksek hassasiyette safsızlığın belirlemesi ve miktar analizinin yapılmasını sağlar. Meyve ve yüzey sularındaki organik fosforlu pestisitlerin (paraoxon, methyl parathion, parathion, guithion ve fenitrothion) analizi, kan, serum, plazma ve idrar örneklerinde ilaç düzeyi analizlerini sağlar.

Refraktif İndeks Dedektörü İle Yapılan Analizler

UV absorbsiyonu az veya olmayan bileşiklerin analizleri için hassaslık, kararlılık ve tekrarlanabilirlik sağlar. RI dedektörü alkol, şeker, sakkarit, yağ asidi ve polimer asitlerini içeren preparatif ve analitik uygulamalar için çözümler sağlar.

Örnek Özellikleri

Sıvı örnek miktarı: En az 10 μL
Güvenilir ve doğru bir analiz için analiz edilicek örneklerin kolonu tıkayabilecek partiküllerden tamamiyle arındırılmış olması için örneklerin uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmiş olması gerekmektedir (genellikle 0,45 μm gözenekli özel filtreler).

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi / Yüksek Çözünürlüklü (Uçuş Zamanlı) Kütle Spektrometresi (LC-MS/Q-TOF)

Uygulamaları

 • Düşük derişimlerde kütle spektrumu,
 • İnorganik-organik bileşiğin yüksek çözünürlükte kütle tayini,
 • Molekülleri üstün veri kalitesinde profilleme,
 • tanımlama, karakterizasyon ve kantitatif tayinleri
 • Karbonhidratlar, pestisitler, ilaçlar, nükleik asitler gibi kompleks yapı analizlerinde,
 • Aflatoksin tayinleri,
 • Farmakolojik analizler,
 • Proteomiks, metabolomiks, safsızlık testleri,
 • Ürün bozunumunun incelenmesi,
 • Adli tıp
 • Gıda güvenliği,
 • Çevre analizleri,
 • Farmakoloji,
 • Gıda güvenliği,
 • Toksikoloji,
 • Çevresel uygulamalar.

Cihaz Marka/Model: Agilent 6530 QTOF LC/MS
Cihaz Donanımı ve Özellikleri

Duyarlık : Femtogram düzeyinde
Çözünürlük : 40 k (Ion Beam Compression and Shaping (IBCS)
Kütle Aralığı : m/z 20-100000
Tarama Hızı : 50 spektrum/dakika.
İyon Kaynakları : Dual sprey atmosferik elek- trosprey iyonizasyon (ESI),
Yazılım : Mass Hunter Workstation Software
LC Cihazı : Agilent 1260 Binary LC

Örnek Özellikleri

Sıvı: En az 50 μL
Güvenilir ve doğru bir analiz için analiz edilecek örneklerin temizliği ve yabancı maddelerden/ kolonu tıkayabilecek partiküllerden tamamı ile arındırılmış olmalı, örnekler uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmis olmalı (genellikle 0,45 μm gözenekli özel filtreler).

Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Analizler oldukça kısa sürelerde sonuçlanmaktadır. HPLC’nin tüm bu avantajları sağlamasının temel 2 nedeni vardır. Sabit fazın parçacık boyutunun küçük ve buna bağlı olarak yüzey alanının geniş olması ve çözücü akışının yüksek basınç altında gerçekleşmesidir.

Uygulamaları

 • Gaz faza geçen bileşiklerin ve uçucu maddelerin analizi,
 • Gıda ürünlerindeki uçucu pestisitler, uçucu organik bileşikler, bilinmeyen yapı analizi,
 • Petrol ve türevlerinin analizi,
 • İlaç analizi,
 • Yüksek seviyede ayrım ve kütle tayini.

Örnek Özellikleri

Sıvı : En az 50 µL;
Güvenilir ve doğru bir GC sonucu için analiz edilicek örneklerin temizliği ve yabancı maddelerden/ kolonu tıkayabilecek partiküllerden tamamiyle arındırılmış olmalı, örnekler uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmiş olmalı (genellikle 0,45 μm gözenekli özel filtreler).

Cihaz Özellikleri

 • Dedektör : 5977E MSD
 • Kolonlar : DB 1MS 30m, 0.250 mm, 0.25 µm
 • Kolon Sıcaklığı : Ortam sıcaklığına ilave +8 ile +425 °C arasındadır
 • Isıtma Hızı : 1-70 °C/dk olmalıdır.
 • Basınç Aralığı : 0-60 psi
 • Toplam Akış : 0-500 mL/dk He
 • Enjeksiyon Hacmi : 10nL-50 μL (maksimum 50 örnek/analiz)
 • Kütle Aralığı : 1.6-1050 amu
 • İyon Source Sıcaklığı: 150-350 °
 • Quadrapol Sıcaklığı : 106-200 °C
 • Interface Sıcaklığı : 100-350 °C
 • İyonizasyon Akımı : 0-315 Ua
 • Tarama Hızı : 12500 amu/