Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyeleri

Unvanı ǀ Adı-Soyadı

Kurumu ǀ Görevi

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ǀ Rektör

Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ǀ Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ǀ Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Rahmi KASIMOĞULLARI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ǀ Dekan

Prof. Dr. Ersan ÖZ

Pamukkale Üniversitesi ǀ  Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü

Prof. Dr. Azmi YERLİKAYA

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ǀ Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cihangir DURAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ǀ Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Raşit KOÇ

Southern Illinois Üniversitesi (ABD) ǀ Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa TUNCER

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ǀ İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (İLTEM) Müdürü

Doç. Dr. Emre ERDEM

Sabancı Üniversitesi ǀ Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hilmi YURDAKUL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ǀ Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hasan Emre AYDIN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ǀ Öğretim Üyesi

Mehmet Adlung-BAYKARA

Evo-Silicatforschung ǀ ALMANYA

Dr. Öğr. Üyesi Hediye AYDIN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ǀ İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (İLTEM)  Müd. Yrd.

Arş. Gör. Dr. Ali Adem BAHAR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ǀ İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (İLTEM) Müd. Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Hülya BİÇER

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ǀ Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (BORSAM)

Dr. Mehtap Gülsün KILIÇ

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)

Dr. Özkan KURUKAVAK

Kümaş Manyezit A.Ş. ǀ AR-GE Merkezi Müdürü

Ahmet AKBULUT

İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi (İGSAŞ) ǀ AR-GE Merkezi Müdürü

Mustafa Nazmi ÇELEBİ

Maden Tetkik Arama (MTA) ǀ Jeoloji Yük. Müh.

Musa GÜRBÜZ

HERİŞ Seramik ve Turizm San. A.Ş ǀ AR-GE Merkezi Müdürü

Hanife KADIOĞLU

Kütahya Porselen ve Turizm A.Ş ǀ  AR-GE Merkezi Müdürü

Nermin KUŞÇU

NG Kütahya Seramik Porselen ve Turizm A.Ş. ǀ AR-GE Merkezi Müdürü

Fatih ÖZGER

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. ǀ Tasarım Merkezi Müdür

Ahmet SÖYLER

NG Lojistik Pazarlama Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ǀ AR-GE Merkezi Müdürü

Selma YURT

Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş. ǀ AR-GE Merkezi Müdürü