Mineralojik Analiz Laboratuvarı
X – Işınları Kırınım (XRD) Cihazı, X-Ray Diffraction (XRD)

ILTEM KOYU MAVI XRD

X-Işınları Kırınımı, genel anlamıyla maddenin iç yapısının X-ışınları ile incelenmesinde, kristal yapı tayininde, tane büyüklüğünün ölçülmesinde, poli kristallerin kalitatif ve kantitatif analizlerinde, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir metodtur

Merkezimiz X-Işınları Kırınımı çalışmalarını ağırlıklı olarak, özellikle Kil Mineralojisi, Seramik Hammaddeleri ve Sentetik Mineralleri üzerinde yoğunlaştırmıştır. Rietveld metoduna göre çalışan farklı programlar yardımıyla 12 bileşenli polikristal yapılara kadar kantitatif analizi gerçekleştirmek mümkündür

Uygulama Alanları

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (geleneksel seramikler, ileri teknoloji seramikler, refrakterler, camsı malzemeler, amorfik katı malzemeler)
 • Metalurji Mühendisliği (metal ve alaşımları, otomotiv)
 • Farklı kalınlıklardaki katı ve toz malzemelerin faz kalitatif ve kantitatif analizleri
 • Anton-Paar Yüksek Sıcaklık Aparatı ile 25-1400°C’ ye kadar yüksek sıcaklık kalitatif faz analizleri (HTXRD)
 • Kristal boyutu, atom pozisyonları, latis parametreleri, kristal yönlenmesi, kristal hata yapıları, latis deformasyonu tayininde
 • Jeolojik örnekler (kil, kayaç, maden, doğal ve sentetik mineral analizleri)
 • Klinik örnekler (böbrek taşı analizlerinde yapı çözümlenmesi)
 • İnce film analizi
 • Katıhal reaksiyonları, sinterleme, amorflaşma Kablo sanayisi
 • Arkeoloji (arkeo seramik örneklerinin mineral faz karakterizasyonunda)
 • Biyo Malzemeler
ILTEM KOYU MAVI XRD

Örnek Özellikleri:

 • Toz : En az 0.1 mg (zero background ile), En az 100 mg (normal çekim ve yüksek sıcaklık XRD için),
 • Katı : 2 cm x1 cm veya daha küçük boyutlarda,