Vizyon

DPÜ-İLTEM; Üniversiteler ile kamu ve özel kuruluşların ileri düzeydeki araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak laboratuvar alt yapısını kurarak, ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracak yeni teknolojileri kullanan, insanlığın yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere destek veren bir araştırma, geliştirme ve tasarım merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.

Misyon

DPÜ-İLTEM;

  • Merkezi araştırma laboratuvarlarında bulunan ileri teknolojik düzeydeki analitik sistem ve cihazlarla, üniversite, kamu ve özel kuruluşların faaliyetlerini destekleyecek laboratuvar imkanını sunmayı,
  • Başta seramik, maden ve çini olmak üzere her türlü kamu ve özel sektörün analiz ihtiyaçlarını uluslararası standartlar düzeyinde karşılamayı,
  • Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası proje geliştirilmesine destek vermeyi,
  • Çalışanlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde açılan kurs, seminer, eğitim ve öğretim programlarına katılmalarına olanak vererek inovatif bir çalışma ortamı sağlamayı, Genç araştırmacıların özgün değeri yüksek araştırmalarına destek olmayı,

kendine görev edinmiştir.