Kil Bazlı Seramik Malzemeleri Laboratuvarı

Bu laboratuvarda seramik, jeoloji, çimento ve madencilik alanlarında yapılacak test ve analizler için numune hazırlama (toz örnek hazırlama, kırma, öğütme, bölme, boyutsal sınıflandırma) işlemleri yapılmaktadır.

Örnek Hazırlayıcı

Örneklerin analitik kimya, X-Işını ve spektral analiz, elektron mikroskobu analizlerinin yapılmasına uygun tane boyutuna öğütülmesinde kullanılır.

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: HK Laboratory Equipment / HK-40

Tungsten Karbür öğütme haznesi, 100 mL öğütücü hacmi, başlangıç partikül büyüklüğü: 5 mm.

Örnek Bölücüler

İncelenecek büyük miktarda ki örneklerin bütünün genel özelliklerini yansıtacak şekilde “temsili” örnek hazırlanmasını sağlar.

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: Quantachrome / Sieving Riffler
Otomatik besleme
Maksimum Kapasite: 2500 cm3

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: Quantachrome / Rotary Micro Riffler
Alüminyum hazne
Maksimum Kapasite: 120 cm3
Maksimum Tane Boyutu: 2,5 mm

Elek Sallayıcı

İncelenecek malzemenin istenilen boyutta elenmesinde, tane boyut dağılımının belirlenmesinde ve üretim izleme, araştırma-geliştirme ve kalite kontrol amaçlı kullanılır.

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: RETSCH / AS200
Elektromanyetik sürücü kontrolü, kuru ve ıslak eleme, Elek Aralığı: 20 µm – 25 mm

Peristaltik Pompa

Seramik hammaddelerinin kil fraksiyonlarına ayrılması işlemlerinde istenilen tane boyutundaki süspansiyonun elde edilmesini sağlar.

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: Shenchen / Lab 2015 0,1-100 rpm hız aralığı, 0,007-380 mL/dk akış hızı

Mekanik Karıştırıcı

Kil fraksiyonu ayırma işlemleri öncesinde, örneklerin saf su içerisindeki homojen dağılımının sağlanması ve süspansiyon haline getirilmesinde kullanılır.

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: MTOPS / MS 3040
10 litre kapasiteli, 60 W güç, analog hız göstergesi, ayarlanabilir hız kontrolü.

Yüksek Sıcaklık Fırınları
Kamara tipi yüksek sıcaklık fırınları, cam ve seramik hammaddelerinin yüksek sıcaklıklardaki ısıl işlemlerinde kullanılır.

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: Nevola / Reis 160/5
1600 ˚C maksimum sıcaklık, 5 litre iç hacim, Programlanabilir PID Mikro İşlemcili Kontrol Sistemi

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: Refsan / RS 50
1200 ˚C maksimum sıcaklık, 50 litre iç hacim, Programlanabilir PID Mikro İşlemcili Kontrol Sistemi

Etüvler
Kimyasal (XRF) ve mineralojik (XRD, DTA-TG, FT-IR, FE-SEM) analizleri ve öğütme işlemleri öncesinde malzemenin nem içeriğinin uzaklaştırılması amacı ile kullanılır.

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: Binder / ED 115
300 ºC’a kadar çalışma sıcaklığı, 115 litre iç hacim

Cihaz Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: Microtest / MST 120
250 ºC’a kadar çalışma sıcaklığı, 120 litre iç hacim, Programlanabilir PID Mikro İşlemcili Kontrol Sistemi

Tane Boyut Dağılım Cihazı

Tane boyut dağılım cihazı, malzemelerde tane boyutunu ve dağılımını belirlemede kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları

  • Öğütülmüş tozlar, süspansiyonlar, emülsiyonlar ve sınıflandırılmış malzemelerde tane boyutu ölçümü,
  • Toz malzemelerin nano düzeyde tanecik boyut dağılımı ve ortalama boyut belirlenmesi işlemleri,
  • Ürünlerin tanecik aralığının kontrolü,
  • Fiziksel olarak boyutlarının belirlenmesi.

Cihazın Özellikleri:

Kuru ve yaş ölçüm alma üniteleri , Mie Teorisi (ışığın ortam içerisinde tane boyu etrafındaki kırılması ve geçirgenliği) ile ölçüm.

Cihazın Özellikleri:
Cihaz Marka / Model: Malvern / Mastersizer 3000
5 mW He-Ne, 632.8 nm Kırmızı Işık Kaynağı, 20 mW LED, 470 nm Mavi Işık Kaynağı, 300 mm Etkin Odak Uzaklığı, 0,015º – 144º açısal aralık, 0,01 – 3500 μm tane boyut ölçüm aralığı.

Örnek Özellikleri:
Toz : En az 2 g
Sıvı : En az 5 mL